आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि लमजुङबाट छनौट भएका ६७२ जना म्यादी प्रहरीले तालिम सुरु गर्दै । तीस्बर : सन्देश पौडेल