August 4, 2020
5:30 PM | 10:15 PM

फिलिपिनी राजकुमारी डा मारिया

  22/11/2018 मा प्रकाशित

सामाजिक क्षेत्रमा अग्रसर रहेर विभिन्न उपाधिबाट विभूषित फिलिपिनी राजकुमारी डा मारिया आमोर पोखरामा । तस्वीर: जमुनावर्षा शर्मा

प्रतिक्रिया